Di-Zaabe

Di-Zaabe era um lugar no deserto do Sinai (Deuteronômio 1:1).

Adaptado de: Illustrated Bible Dictionary