Orebe

Orebe era o lugar onde Gideão matou Orebe após a derrota dos midianitas, por isso recebeu este nome (Juízes 7:25; Isaías 10:26).

Adaptado de: Illustrated Bible Dictionary